(1)
Kowalski, J. Sprawozdanie Z działalności Polskiego Towarzystwa Teologicznego W Krakowie W Roku 1974. RBL 1975, 28, 281–283.