(1)
Łach, S. Znaczenie wyrażenia tôrāh W psałterzu. RBL 1975, 28, 151–159.