(1)
Szymański, P. F. Przedmiot nawrócenia W świetle Wypowiedzi Ap 3, 3a. RBL 2007, 60, 43–53.