(1)
Karpiński, R. Władza Nauczycielska Chrystusa W Ewangelii św. Mateusza. RBL 1969, 22, 206–213.