(1)
Danielski, W. Dyrektorium Duszpasterskie Episkopatu Francji O Chrzcie Dzieci Z 1965 R. RBL 1972, 25, 138–140.