(1)
Banak, J. „Tak Bowiem czyniąc, węgle żarzące Zgromadzisz Na Jego głowę” (Rz 12, 20). RBL 1971, 24, 205–209.