(1)
Langkammer, H. Próba Nowej Interpretacji Ekstazy Prorockiej. RBL 1971, 24, 197–205.