(1)
Wojtyła, K. Czcigodny I Drogi Księże Redaktorze!. RBL 1972, 25, 1.