(1)
Wojtyła, K. Do Przewielebnego Ks. Dr Wacława Świerzawskiego W Krakowie. RBL 1971, 24, 83.