(1)
Ziemiański, S. Udział Ludu W śpiewie Propirium Missae. RBL 1968, 21, 55–59.