(1)
Skowronek, A. W Stronę Ekumenicznego Czynu (na Marginesie ogłoszonego Przez Sekretariat Do Spraw Jedności Dyrektorium Ekumenicznego). RBL 1967, 20, 253–260.