(1)
Wieszczak, A. Perspektywy Reformy Liturgicznej. RBL 1967, 20, 234–244.