(1)
Burzawa, S. Liturgia Po Soborze. RBL 1967, 20, 227–234.