(1)
Kowalski, J. Życie I działalność Ks. Dra Ferdynanda Machaya Archiprezbitera Bazyliki Mariackiej W Krakowie. RBL 1967, 20, 196–209.