(1)
Żurowska, F. Miłość Posługująca. RBL 1967, 20, 40–47.