(1)
Krasiński, J. Biblijna Orientacja Teologii Dogmatycznej. RBL 1967, 20, 24–32.