(1)
Klawek, A. Godzina Biblijna. Psalm O opatrzności Bożej (Ps 90). RBL 1966, 19, 198–202.