(1)
Wolny, J. Udział Polskiej Teologii średniowiecznej W Pracy Duszpasterskiej Kościoła W Polsce. RBL 1966, 19, 74–82.