(1)
Karpiński, R. Nierozerwalność małżeństwa W Nowym Testamencie Mt 5, 32 I 19, 9. RBL 1965, 18, 77–88.