(1)
Wronka, A. Wprowadzenie W Konstytucję O Liturgii II Soboru Watykańskiego. RBL 1964, 17, 138–146.