(1)
Episkopatu Polski, K. List Pasterski biskupów Polskich Z Okazji wejścia W życie Soborowej Konstytucji O Liturgii świętej. RBL 1964, 17, 129–134.