(1)
Strąkowski, H. Pismo Święte W Obradach Soboru. RBL 1963, 16, 143–145.