(1)
Langkammer, T. Jn 2, 4 W świetle Najnowszej Egzegezy. RBL 1962, 15, 82–91.