(1)
Urban, W. Próba wyjaśnienia Pochodzenia pontyfikału Z R. 1435 Przechowywanego W Bibliotece Kapitulnej We Wrocławiu. RBL 1961, 14, 148–152.