(1)
Strąkowski, H. Problem Historyczny I Literacki Księgi Jozuego. RBL 1961, 14, 82–95.