(1)
Duszpasterstwa Liturgicznego, F. O. Moralność Wynika Z Misterium. Wnioski Z Obrad Nad małżeństwem Francuskiego Ośrodka Duszpasterstwa Liturgicznego W Wersalu 1956 R. RBL 1961, 14, 68–71.