(1)
Żurowska, F. Miłość Błogosławiąca (materiał Do Pogadanki Ewangelicznej). RBL 1961, 14, 62–67.