(1)
Sitarz, E. Ocena władzy królewskiej W Księdze Ozeasza. RBL 1960, 13, 217–242.