(1)
Łach, J. „... Ponieważ Wszyscy zgrzeszyli...” (Rzym 5, 12). RBL 1959, 12, 559–572.