(1)
Buxakowski, J. O Aktualizację Teologii współofiary. RBL 1959, 12, 146–160.