(1)
Szwagrzyk, T. Renowacja św. Postaci. RBL 1958, 11, 347–349.