(1)
Kowalewicz, H. Dwie Prozy Maryjne: Veni, Mater Deica. RBL 1958, 11, 332–334.