(1)
Tyloch, W. Pieśni sługi Jahwe W Drugiej części Księgi Izajasza. RBL 1958, 11, 273–291.