(1)
Małaczyński, F. Kronika Ruchu Liturgicznego. RBL 1958, 11, 269–271.