(1)
Łach, S. Miejsce śmierci I Zmartwychwstania Chrystusa. RBL 1958, 11, 124–133.