(1)
Florkowski, E. Wyjaśnienie Ks. E. Florkowskiego. RBL 1957, 10, 337–340.