(1)
Stefaniak, L. Sposób Zmartwychwstania Ciał Na Podstawie Listów św. Pawła C. D. RBL 1957, 10, 189–200.