(1)
Stefaniak, L. Sposób Zmartwychwstania Ciał Na Podstawie Listów św. Pawła. RBL 1957, 10, 81–101.