(1)
Jędrzejewski, S. Targum Neofiti 1 – Księga Rodzaju. Tekst Aramejski – przekład, Aparat Krytyczny – Przypisy, przekł. I Oprac. Mirosław S. Wróbel, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2014, 554 S. (Biblia Aramejska, 1). RBL 2015, 68, 381–383.