(1)
Barcki, K. Wykopaliska W Nazaret. RBL 1956, 9, 295–298.