(1)
Strąkowski, H. Wykłady Dla duchowieństwa W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim N. T. Pismo Święte W Duszpasterstwie współczesnym. RBL 1956, 9, 143–159.