(1)
Stefaniak, L. Przypowieści O Modlitwie W Ewangelii św. Łukasza. RBL 1955, 8, 84–107.