(1)
Klawek, A. Powstanie Godzinek O Matce Bożej. RBL 1952, 5, 177–179.