(1)
Buxakowski, J. Św. Tomasz O Liturgii Mszy św. Według Komentarza Do IV księgi Sentencji Piotra Lombarda. RBL 1952, 5, 141–164.