(1)
Śpikowski, W. Uaktywnienie Uczestnictwa Wiernych We Mszy św. RBL 1950, 3, 323–340.