(1)
Borowicz, K. Mistyka Hebrajska U św. Pawła I W Apokalipsie św. Jana. RBL 1950, 3, 187–206.