(1)
Smereka, W. Zarys Bibliograficzny ważniejszych Wydań Biblii Ks. Jakuba Wujka (1593–1950). RBL 1950, 3, 64–91.