(1)
Gryglewicz, F. Jaki Pragnę Mieć kościół?. RBL 1949, 2, 448–451.