(1)
Gryglewicz, F. Ryby I Rybacy Tyberiadzkiego Jeziora. RBL 1949, 2, 382–405.