(1)
Schletz, A. O niektórych podręcznikach Liturgicznych W Dawnych Seminariach Duchownych W Polsce. RBL 1949, 2, 193–209.